Snikke Dieverdoatsie logo
Snikke Dieverdoatsie

Over stichting Snikkevaart

Oprichting stichting Snikkevaart

De stichting Snikkevaart is op 1 februari 1988 opgericht door Dhr. Frits Brink, burgemeester van de gemeente Stadskanaal, Dhr. Thijs Fledderus, secretaris van het waterschap Hunze en A’s, Dhr. Allie Smit, accountant en Dhr. Johannes Wiersma, leraar.

Statutair is het doel van de stichting als volgt beschreven: ‘het bevorderen van de Snikkevaart in de provincie Groningen en hetgeen daartoe behoort of daarvoor bevorderlijk kan zijn, een en ander in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doel te bereiken door (1) het in het kader van een scholingsproject in samenwerking met de Stichting Volwassenenwerk Kanaalstreek en/of de Stichting Welzijn gemeente Stadskanaal (doen) bouwen van een Snikke, door (2) het exploiteren van bedoelde Snikke, door (3) het geven van voorlichting in de meest ruime zin, door (4) het samenwerken met de gemeentelijke en provinciale overheden alsmede met andere instellingen en organisaties ter realisering van het doel, door (5) het werven van fondsen bij overheden, bedrijven, instellingen, organisaties en particulieren, door (6) het ontplooien, stimuleren en coördineren van al die activiteiten die aan het doel bevorderlijk zijn en door (7) alle andere wettelijke middelen.

Scholingsproject

In het najaar van 1987 is het scholingsproject van start gegaan. Bij autobedrijf Schoon te Stadskanaal werd tijdelijk een loods gehuurd. Scheepsbouwer Herman Oldenburger van de firma City Channel Shipyard BV kreeg de algehele scheepsbouw technische leiding, Geert van der Wal (Arbeidsbureau Stadskanaal) en Jaap Duit (stichting Welstad) rekruteerden en begeleiden de twaalf werkzoekenden.  Instroomcriteria: weinig opleiding en vakkennis en motivatie om voor zichzelf een betere uitgangspositie te willen verwerven op de arbeidsmarkt. Regelmatig stroomden werkzoekenden door naar een reguliere opleiding of vonden een betaalde baan in bijv. de scheepsbouw.

In het voorjaar van 1990 werd de eerste snikke, inmiddels gedoopt tot Dieverdoatsie, onder veel publieke belangstelling te water gelaten. Aansluitend werd een tweede Snikke gebouwd.

De Dieverdoatsie werd vanaf 1991 jaarlijks in de periode mei-september verhuurd voor rondvaarten, bedrijfsuitjes, familiereünies, enz. Ruim twintig jaar was Max de Jonge de vaste schipper en verzorgde zijn vrouw Lenie de catering. In 2017 moest Max om gezondheidsredenen afscheid nemen van zijn snikke. Hij overleed eind 2018.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de stichting Snikkevaart is de volgende:

Voorzitter: Jaap Duit
Secretaris: Helen Kӓmink
Penningmeester: Wijte ten Cate
Leden: Dion Jannink en Jan Hooiveld

Kamer van Koophandel: 02328809
RSIN nummer: 9335663
Bankrelatie: NL55 RABO 0123 5526 21

Vergoeding bestuur:
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurder.